Problemy związane z transportem zostały zidentyfikowane jako krytyczny czynnik wpływający na emisję dwutlenku węgla oraz transformację regionu Zagłębia Miedziowego. Opracowana zostanie strategia, która pozwoli wykreować sieć połączeń bazującą na zeroemisyjnych rozwiązaniach. Połączy ona miasta, strefy przemysłowe i miejsca pracy (w tym kopalnie). Na tym wczesnym etapie koncepcja skupia się na stworzeniu zeroemisyjnej sieci połączeń między transportem kolejowym i autobusowym.

Wizja zbiega się z planem polskiego rządu, który przewiduje utworzenie tzw. Doliny Wodorowej na Dolnym Śląsku, jak również z planami nowych połączeń kolejowych, które to mają wkrótce wejść w życie. Cieszący się pełnym poparciem lokalnych samorządów projekt ma za zadanie zauważalnie zmniejszyć udział wysokoemisyjnych środków transportu w mocno zintustrializowanych obszarze Zagłębia Miedziowego.

Niestety, pomimo miedziowego charakteru regionu,  energia która go zasila pochodzi głównie z wydobycia węgla. Na Dolnym Śląsku trwają dyskusje na temat zmiany miksu energetycznego i od lokalnego TSL zależeć będzie uwzględnienie w nich woli lokalnych społeczności.


Dolny Śląsk skupi się przede wszystkim na opracowaniu zeroemisyjnych opcji transportowych oraz na zmianie postrzegania zeroemisyjnych źródeł energii. Problem zostanie dogłębnie przeanalizowany.  Powstała strategia pomoże wdrożyć dobre praktyki i uzyskać efekt synergii poprzez współpracę z pozostałymi partnerami, a także długoterminową adaptację strategii i jej transfer do innych części województwa oraz poza nie. 


Wizja TSL

Zeroemisyjny transport w regionie Zagłębia Miedziowego (LGOM)


Regional contact

Robert Pudełko

Project Manager
Foundation Dumni z Lubina
Wroclaw
robertpudelko@dumnizlubina.pl